Nieuws & Pers

Het verschil tussen de Op Art en de Kinetische Kunst – een discussie

Yaacov Agam - 2+3=4 - front

Kinetische kunst is een vorm van plastische kunst waarbij door middel van de beweging van vormen, kleuren en vlakken een veranderd geheel wordt verkregen.

Niet alle kunstwerken die bewegen worden als ‘kinetisch’ beschouwd, net zomin als alle kinetische kunstwerken bewegen: de beweging moet een bepaald effect bewerkstelligen. 

Aan de andere kant is het niet van essentieel belang dat het werk zelf beweegt.

Het genoemde effect kan bewerkstelligd worden doordat de toeschouwer zich voor het werk beweegt of het werk hanteert en doet bewegen. 

Bij Kinetische Kunst is dus van daadwerkelijke beweging sprake, terwijl bij Op Art de ‘indruk’ wordt gewekt dat het kunstwerk zelf beweegt; bij de uitbeelding van bewegende voorwerpen is het alleen het uitgebeelde voorwerp zelf dat lijkt te bewegen. Maar van daadwerkelijke beweging is geen sprake, noch bij het werk noch bij de toeschouwer. 

Kunstenaars als Vasarely, Yaacov Agam, Carlos Cruz-Diez, maakten meer picturale werken.

Hoewel deze werken door hun veranderende patroon interessanter worden, zijn ze niet van beweging afhankelijk zoals die van Soto en andere kinetische kunstenaars.

Men kan zich immers op elk gegeven moment op een bepaalde fase van de compositie concentreren en deze beschouwen zoals men dat bij een geschilderd reliëf zou doen.

Dit doet echter niets af aan het feit dat de compositie verandert wanneer men zich wel beweegt en op een volkomen andere manier dan bij een ‘statisch’ reliëf het geval zou zijn. 

Yaacov Agam - 2+3=4 - left
Yaacov Agam – 2+3=4 van links gezien
Yaacov Agam - 2+3=4 - right
Yaacov Agam – 2+3=4 van rechts gezien

Een vergelijking tussen Op Art en Kinetische Kunst

De Op art-kunstenaars creëren de indruk van ‘beweging door middel van illusie’, terwijl de kinetische kunstenaars ‘illusie door middel van beweging creëren’.

Bij Op Art verlaat men zich volkomen op picturale middelen: de wisselwerking van kleuren en lijnen.

Bij Kinetische Kunst wordt daarentegen volledig gesteund op beweging als het transformerende element.

Voorlopers en ontwikkeling van Op Art en Kinetische Kunst

De kiem van Kinetische Kunst is aanwezig in de eerste futuristische manifesten.

De voorlopers van Op Art als een kunstvorm op het gebied van waarneming waren de impressionisten en post-impressionisten met Seurat als het meest opvallende voorbeeld.

Van meest directe invloed op de ontwikkeling van Op Art, die globaal genomen rond 1960 een aanvang nam in vorm van een groot aantal individuele experimenten, vooral in Frankrijk en Italië, zijn de werken en theorieën geweest van Josef Albers en Victor Vasarely

Did you like this? Share it!

0 comments on “Het verschil tussen de Op Art en de Kinetische Kunst – een discussie

Comments are closed.