Nieuws

Een gesprek met Frank Kenis

Hoe ga je juist te werk om een bepaald beeld te creëren? Weet je goed op voorhand wat je zal maken of is het iets dat spontaan ontstaat?

In de eerste fase gebeurt veel intuitief. Mijn onderbewustzijn trekt me naar beelden die me fascineren, die iets binnenin triggeren.
Soms kan het zelfs zijn dat ik de drang heb om een bepaald beeld te schilderen en pas weken nadien er achter kom waarom ik dit heb geschilderd. Door de verstreken tijd en afstand t.o.v. de creatie verkrijg ik dan meer een heldere kijk op de betekenis.

De beelden die ik gebruik staan voor mij niet vast, ze kunnen tijdens het schilderen nog veranderen qua kleur en samenstelling.

Wil je de toeschouwer een boodschap meegeven?

In de loop van de tijd heb ik gemerkt hoe mijn schilderijen toeschouwers emotioneel kunnen raken. Een bepaald aspect van het schilderij maakt binnenin iets los dat op dat moment aandacht wil krijgen. Het is aan de toeschouwer zelf om er achter te komen wat dit voor henzelf is
zodat ze dit aspect voor een stuk kunnen duiden en/of verwerken.

Ieder heeft z’n bagage van gebeurtenissen uit het verleden, maar er is ook een enorm collectief menselijk verleden waar we allemaal mee verbonden zijn en voor een groot stuk nog verwerkt moet worden.

Wat bedoel je hiermee? Iedereen heeft een collectief menselijk verleden?

Als mens zijn we allemaal met elkaar verbonden en worstelen we in meer of mindere mate met dezelfde levenssituaties die we in het verleden of heden zijn tegengekomen.
Ik denk hierbij aan vb. hoogmoed, bedrog, liefde, gehoorzaamheid, hebzucht, jaloezie enz.
In ons collectief menselijk verleden zitten ook grote trauma’s zoals vb. de 2 de WO waarbij extreem positieve als negatieve kanten van de mens tot uiting kwamen. Dit zit nog steeds hier in het westen bewust of onbewust in ons systeem.

Vaak schilder je gezichten die zich afwenden, heeft dit een bepaalde betekenis?

Volgens mij is dit een metafoor van mijn introvert karakter en het feit dat ik graag alleen aan het werk ben zonder stoorzenders van buitenaf.
Het is een soort cocon dat ik creëer waarin ik helemaal kan opgaan in het alles (of in het niets).

Jouw schilderijen hebben een mystieke lading, ben ik juist als ik dit zo omschrijf?

Dat hoor ik geregeld van toeschouwers ja.
Ik denk dat dit komt omdat ze het beeld, de betekenis niet direct kunnen plaatsen. Deze vertwijfeling kan dan weer juist de toeschouwer aanzetten tot zelfonderzoek.

Soms hoor ik klanten zeggen dat ze dit beangstigend vinden. Maar ik denk niet dat dit uw bedoeling is?

Er lopen veel verhaallijnen doorheen mijn schilderijen en iedereen ervaart het schilderij anders, naargelang zijn/haar levenssituatie.
De persoon die we zien zit ergens in.
Iemand die bijvoorbeeld helemaal wordt opgeslopt door anderen op het werk of thuis ziet misschien in dit schilderij een soort terugtrekking, een herbronning om zich terug op te laden.

Het schilderij kan ook als metafoor gezien worden als soort eindpunt, de man staat aan het eind van een tunnel. Zo kan je ook in het leven op een fase komen waar je beslissingen moet nemen, knopen moet doorhakken.
Ga ik terug, neem ik de volgende deur of ontsnap ik naar boven waar het licht vandaan komt.
De persoon op het schilderij kijkt de toeschouwer aan alsof hij raad vraagt, maar ieder moet zelf de keuze maken. Moet ik van werk veranderen of bij deze man/vrouw blijven, hoe kom ik uit mijn isolement?

Je schilderijen zijn vaak wazig, gebruik je een bepaalde techniek hiervoor?

Deze techniek die ik mij eigen heb gemaakt is door de jaren heen spontaan ontwikkeld.
Schilderijen onstaan laag over laag en vaak komt het voor dat ik eerder scherp geschilderde stukken overschilder om bepaalde stukken meer naar voor te laten komen en andere stukken te laten verdwijnen.


Dit gebeurt allemaal voor een stuk intuitief en in de ‘flow’ van het schilderen, dit is de magische fase van het schilderen. De fase waarin tijd en ruimte niet bestaan en je handen en vingers door een onzichtbare innerlijke kracht spontaan over het doek bewegen. 

Wil je graag zelf een schilderij toelichten?

Did you like this? Share it!

0 comments on “Een gesprek met Frank Kenis

Comments are closed.