BELGIËDany Tulkens

Dany Tulkens peilt naar het mysterie van het mens-zijn en legt de vinger op de soms onvoorstelbare kleinheid van datzelfde wezen. Sarcasme, ironie en cynisme zijn nooit ver weg, maar worden ook nooit zwaar op de hand liggend. Ze blijven gedragen door een gevleugelde lichtheid.

De wereld door de artiest geëvoceerd is een universele wereld, een wereld die noch door tijd, noch door ruimte wordt gedetermineerd. Het is een wereld die de toeschouwer niet onberoerd laat, hem met zachte hand dwingt om stelling in te nemen, maar tegelijkertijd ook de kiemen in zich draagt om deze keuze voortdurend te bevragen en in vraag te stellen.

De in 1953 geboren kunstenaar Dany Tulkens, is een veelzijdig beeldend artiest, voor wie het schilderen door de jaren heen een activiteit in de marge is geworden, vooral omdat hij zich is gaan toeleggen op de beeldhouwkunst. Tulkens, beeldhouwer uit de school van Koenraad Tinel en bloedsbroeder van de onvergetelijke Roland Rens.
Terwijl hij aanvankelijk met uiteenlopende materialen vorm gaf aan zijn beelden, is hij zich uiteindelijk gaan toespitsen op sculpturen van geslagen en gelast brons. Een techniek die niet vanzelfsprekend is en specifieke technische kennis en vaardigheid veronderstelt.

Dany Tulkens heeft al een hele weg afgelegd. Maar voor hem pleit dat hij daarbij steeds zichzelf is gebleven.
De eigenheden van de mens worden door Dany Tulkens onder de loep genomen en uitvergroot, waardoor de beelden soms lijken te baden in een irrealistische en surrealistische sfeer. Dat alles is een beetje analoog met de vervreemding die we ervaren wanneer we geconfronteerd worden met het microscopisch beeld van een gekend object.

Neem nu “Ken uzelf”, een memento mori waarin een man zijn sterfelijkheid aanraakt. Bijzonder mooi afgewerkt tot in de details, het lijkt wel een renaissance-werk.

Zijn oeuvre is zowel monumentaal als niet-monumentaal. Zo neemt hij vaak deel aan groepstentoonstellingen in tuinen en kastelen, zo ook aan de tentoonstelling Rituals in het prachtige anatomische theater van Vesalius in Leuven.

Filosoof Bart Ramaekers stelt het zo:  “kunstenaars die hun hele leven onverstoorbaar hun eigen ding doen, ongehinderd door modes trends of hypes. Een reus op eenzame hoogtes uit die categorie is Dany Tulkens, de beeldhouwer die met oogverblindend vakmanschap bronzen levenswijsheden en messcherpe spitsvondigheden aan elkaar klopt en last”.

Dit is slechts een selectie van de kunstwerken.
Kom gerust langs in de galerie voor meer.